İnovasyon Yolculuğu Haritalama Çalıştayı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı özel sektörün teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerine çok çeşitli programlar ve projeler ile destek veriyor.

Yeni geliştirilen TTGV programı kapsamında farklı büyüklüklerdeki firmalarının inovasyon süreçlerindeki ihtiyaçlarını, karşılaştıkları olası zorlukları anlamaya ve bu zorluklara program kapsamında çözümler geliştirmeye yönelik olarak  İnovasyon Yolculuğu Haritalama Atölyesi (Innovation Journey Mapping) düzenlenecek.

Atölyede firmaların kendi inovasyon süreçlerindeki darboğazları ve mevcut çözüm yollarını anlatmaları; böylece firmaların inovasyon süreçleri hakkında birbirileri ile bilgi paylaşımı yapmaları ve ortak çözümler geliştirmeleri hedefleniyor. Katılım için herhangi bir ön hazırlık talep edilmemekte olup, katılımcının çalıştığı firmanın inovasyon süreçlerine hakim, Ar-Ge/inovasyon Yöneticileri olması bekleniyor.

20 Haziran tarihinde TTGV İstanbul Ofisi’nde (İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Arı Teknokent Arı II Binası Koruyolu A Blok Kat:7) 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılım ücretsiz olup; katılım sağlamak istemeniz durumunda 17 Haziran tarihine kadar Esra ÇETİNEL’e (ecetinel@ttgv.org.tr, 0 212 276 75 60) iletmeniz gerekiyor.