SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

 • STRENGHTS / Güçlü Yanları
 • WEAKNESSES / Zayıf Yanları
 • OPORTUNITIES / Fırsatlar
 • THREATS / Tehlikeler

Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.

SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar.

 • Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında
 • Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında
 • Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde

ihtiyaç duyulabilen bir analiz yöntemidir.

swot

YÖNTEM

Birinci Adım

Beyin Jimnastiği

Elde edilen bulgular SWOT analizinde temel çıkış noktası olarak değerlendirilir.

İkinci Adım

Çalışma Masalarının Oluşturulması

 1. toplantıGüçlü Yanlar Masası
 2. Zayıf Yanlar Masası
 3. Tehlikeler Masası
 4. Fırsatlar Masası

Her masanın bir yazıcısı ve sözcüsü olmalı. Masalar tek bir orkestra şefine bağlı olmalı ve kendi konularında ortak fikir birliğine varmalı. Ortak düşünceler öncelik sırasına göre sıralanmalı.

GÜÇLÜ YÖNLERİN SAPTANMASI

 • Üstünlükleriniz nelerdir ?
 • Neleri iyi yaparsınız ?
 • Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler ?

Gerçekçi olun ve tüm karakteristiklerinizi sıralayın

ZAYIF YÖNLERİN SAPTANMASI

 • Neleri kötü yapmaktasınız ?
 • Neleri iyileştirmeye ihtiyacınız var ?
 • Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler ?
 • Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta ?

FIRSATLAR

 • Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
 • Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?

Fırsat Yaratan Kaynaklar:

 • Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler
 • Hükümet politikalarındaki değişiklikler
 • Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler
 • Yerel olaylar

TEHDİTLER

 • Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız ?
 • Rakipleriniz ne yapmaktalar ?
 • Beklenen , ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ?
 • Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu ?
 • Finansal sorunlarınız var ?

SONUÇ

 • Güçlü yönler ile fırsatların uyumlaştırılması: Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması
 • Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi
 • Tehditlerin güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülmesi